Web-dizains

Mēs neveidojam lappuses, kas ir tikai un vienīgi kompānijas vizītkarte Internetā.

Mēs izveidojam lappuses, kas, pirmkārt, ir firmas preču un pakalpojumu reklāmas instruments tirgū un komunikācijas līdzeklis ar to patērētājiem.

Izveidojot korporatīvo resursu, mēs sekojam šādai pieejai:

 

 • Jūsu resursa izveidošanas mērķu noteikšana;
 • lietotāju mēķu segmenta noteikšana;
 • piestādīto mērķu un uzdevumu sasniegšanas kritēriju noskaidrošana;
 • resursa pamatidejas izveidošana;
 • Interneta mārketinga pētījumu ierīkošana Internetā meklējot līdzīgus resursus pie konkurentiem;
 • resursa reklāmas plāna izveidošana;
 • budžeta noteikšana;
 • izpildītāju komandas izveidošana;
 • pirmatnējā resursa realizācija;
 • resursa izvietošanas vietas izvēle;
 • resursa domēna vārda izvēle;
 • resursa dizaina realizācija;
 • resursa satura lappušu realizācija;
 • integrācija ar uzņēmuma informācijas sistēmu;
 • pārbaudes veikšana;
 • mērķa auditorijas piesaistīšanas pasākumu realizācija;
 • servera tehniskais atbalsts un tā pilnveidošana;
 • mārketinga un ekonomiskās efektivitātes novērtējums;

 

 • integrācijas novērtējums ar uzņēmuma informācijas sistēmu.